Sınav Evi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?
A Annem pazara gitti.
B Özkan, okula geldi.
C Ezgi, eve geç geldi.
D Elif soruları cevaplandırdı.
E
 
Page Ranking Tool