Sınav Evi Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren zarf kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren zarf kullanılmıştır?
A Sınava gelecek yıl girecekmiş.
B Ahmet sınıfa hızla girdi.
C Yemeğinin birazını yedi.
D Sınavınız nasıl geçti?
E
 
Page Ranking Tool