Sınav Evi deneme sinavi tüm ders ve konular
MEGEP ( 378 Soru )
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-1 İşlemci
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-10 Görüntü İşleme Kamera Tarayıcılar
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-11 İşletim Sistemi Temelleri
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-2 Bellek
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-3 Anakartlar
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-4 Donanım Kartları
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-5 Disk Sürücüleri
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-6 Portlar
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-7 Klavye Post Bios
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-8 Monitör
Bilişim Teknolojileri Temelleri Modül-9 Yazıcılar
Elektronik Uygulamaları Modül-1
Elektronik Uygulamaları Modül-2
Elektronik Uygulamaları Modül-3
Paket Program Uygulamaları Kelime İşlemci
PHP Modül-1
PHP Modül-2
PHP Modül-3
PHP Modül-4
PHP Modül-5
Programlama Temelleri Modül-1
Programlama Temelleri Modül-2
Programlama Temelleri Modül-3
Sistem Bakım Onarım Modül-1
Sistem Bakım Onarım Modül-2
Sistem Bakım Onarım Modül-3
Sistem Bakım Onarım Modül-4
Sistem Bakım Onarım Modül-5
Temel Elektronik Modül-1
Temel Elektronik Modül-2
Temel Elektronik Modül-3

REHBERLİK ( 0 Soru )

2009 FEN VE AND ÖĞRT ( 0 Soru )
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
FİZİK
FRANSIZCA
İHL MESLEK DERSLERİ
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
MÜZİK
ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ
PSİKOLOJİ
REHBER ÖĞRETMEN
RESİM/GÖRSEL SANATLAR
TARİH
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

2006 FEN VE AND ÖĞRT ( 498 Soru )
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE GRUBU
FİZİK
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
MÜZİK
ORTAK SORULAR
REHBERLİK
RESİM-GÖRSEL SANATLAR
TARİH
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

2007 FEN VE AND ÖĞRT ( 613 Soru )
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE GRUBU
FİZİK
İHL MESLEK DERSLERİ
İNGİLİZCE
KİMYA
MÜZİK
ORTAK SORULAR
ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ
REHBER ÖĞRETMEN
RESİM İŞ / RESİM
TARİH
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

2008 FEN VE AND ÖĞRT ( 605 Soru )
2008 ORTAK SORULAR
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
FİZİK
İHL MESLEK DERSLERİ
İNGİLİZCE
ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ
REHBER ÖĞRETMEN
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

MEB Mevzuat ( 351 Soru )
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Devlet Memurları - Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
Eğitim ve Öğretimde Etik
Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Yönetim ve Organizasyon ilgili temel bilgiler
Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri
İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
Müdür Yardımcılığı Sınav Soruları-2009
Müdürlük Sınav Soruları-2009
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliği
Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmenliği
Resmî yazışma kuralları
Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları
Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
Yönetimde İnsan İlişkileri

EĞİTİM BİLİMLERİ ( 174 Soru )
EĞİTİM BİLİMLERİ 2009
Eğitim Felsefesi
Gelişim Psikolojisi
Genel Eğitim
Öğrenme Psikolojisi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Ölçme Değerlendirme
Program Geliştirme
Rehberlik

AÇIKÖĞRETİM ( 0 Soru )
1-Genel İşletme
1-Genel Muhasebe
1-Hukuka Giriş
1-İktisada Giriş

İlköğretim 2 ( 57 Soru )
HAYAT BİLGİSİ
MATEMATİK
TÜRKÇE

İlköğretim 3 ( 94 Soru )
HAYAT BİLGİSİ
MATEMATİK
TÜRKÇE

İlköğretim 4 ( 71 Soru )
FEN VE TEKNOLOJİ
İNGİLİZCE
MATEMATİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE

İlköğretim 5 ( 114 Soru )
FEN VE TEKNOLOJİ
İNGİLİZCE
MATEMATİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE

İlköğretim 6 ( 152 Soru )
FEN BİLGİSİ
İNGİLİZCE
MATEMATİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE

İlköğretim 7 ( 97 Soru )
FEN VE TEKNOLOJİ
İNGİLİZCE
MATEMATİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE

İlköğretim 8 ( 85 Soru )
FEN VE TEKNOLOJİ
INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
İNGİLİZCE
MATEMATİK
SOSYAL BİLGİLER
TÜRKÇE

ALS ( 148 Soru )
2008-ALS Soruları ve Yanıtları
2009-ALS Soruları ve Yanıtları

DGS ( 9 Soru )
Deneme Sınavı
Sözel Deneme Sınavı

ALES ( 61 Soru )
Sayısal Sorular
Sözel Sorular

SOSYAL BİLİMLER ( 17 Soru )
17. yy. Osmanlı Devleti
18. yy. Osmanlı Devleti
19. yy. Osmanlı Devleti
20. yy. Osmanlı Devleti
Avrupa`da Yenilikler
Coğrafya ve Dünyamız - Harita
Dış politika - İlkeler ve Atatürk`ün kişiliği
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Genelgeler - Kongreler - Son Osmanlı Mebusan Meclisi
İlk Müslüman Türk Devletleri
İnkılaplar
İslamiyetin Doğuşu ve Yayılması
İstanbul`un Fethi ve Sonrası
Mondros - İşgaller - Cemiyetler
Osmanlı Devleti`nde Kültür ve Uygarlık
Osmanlı Devleti`nin Kuruluşu
Savaşlar ve Antlaşmalar
Tarih Bilimi ve İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları
TBMM ve Tepkiler
Türkiye Tarihi ve Moğollar
Türkiye`nin Beşeri ve Ekonomik Özellikleri
Türkiye`nin Bölgeleri
Türkiye`nin Yeryüzü Şekilleri ve İklim
Türklerin İlk Yurdu ve İlk Türk Devletleri
Vatandaşlık Bilgileri
Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası

BİLGİSAYAR ( 209 Soru )
Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Soruları
Deneme Sınavı-4
Excel Sınav Soruları
Halk Eğitim 2005-2006 Yılı Sertifika Soruları
Sınav 1
Temel Bilgiler

SBS ( 72 Soru )
6.Sınıf SBS Deneme Sınavı-1
7.Sınıf SBS Deneme Sınavı-1
8.Sınıf SBS Deneme Sınavı-1
SBS

ÖSS ( 664 Soru )
Karışık Öss
ÖSS 1999 SINAV SORULARI
ÖSS 2002 SINAV SORULARI
Öss 2003 Soruları
Öss 2004 Sınav Soruları
ÖSS 2005 YILI SINAV SORULARI
ÖSS 2006 SINAV SORULARI
ÖSS 2007 SINAV SORULARI

OKS Deneme Sınavı ( 209 Soru )
1999 Oks Sınavı Soruları
2006 Oks Sınavı Soruları
2007 Oks sınavı soruları

BİLGİ YARIŞMASI ( 827 Soru )
Bilgi Yarışması

TÜRKÇE ( 347 Soru )
8. Sınıf Karma TeSt
Anlatım Bozuklukları
Cümle Anlamı
Cümle Çeşitleri
Cümlenin Ögeleri
Edat,Bağlaç ve Ünlem
Fiiller
Kelime Anlamı
Noktalama İşaretleri
Paragraf
Sıfat
Sözcük Anlamı
Sözcük ve Söz Öbekleri
Tamlamalar
Yazım Kuralları
Zarf

DİN VE AHLAK BİLGİSİ ( 10 Soru )
Ahlakın değişmezliği
Ahlakın din ile ilişkisi
Çin dinleri
Din ve insanlık
Din`in tanımı (genel)
Hint Dinleri
Hiristiyanlık
İlkel dinler
İslâm dini açısından dinin gelişmesi
İslamın Allah inancı
Kutsal Kitaplar
Musevilik
Örf ve adetlerin ahlakla ilişkileri
Örf ve adetlerin millet hayatındaki yeri
Semavi dinlerdeki ortak yönler
Son din Müslümanlık
Toplumsal hayatta din ve ahlak bütünleşmesi
Türkerin İslâmdan önceki dinsel inançları

FEN BİLİMLERİ ( 1 Soru )
8. Sınıf Fen Bilgisi Konuları
Asitler Ve Özellikleri
Basit Makineler Ve Özellikleri
Basit Makineler Ve Özellikleri (2)
Bazlar Ve Özellikleri
Besinler, Besin Çeşitleri Ve Özellikleri
Beyin Ve Özellikleri
Beyincik Ve Özellikleri
Bilim Nedir?
Boşaltım Sistemi Ve Özellikleri
Böbreklerin Yapısı, Çalışması ve Özellikleri
Burun Ve Özellikleri
Çevresel Sinir Sistemi Ve Çeşitleri
Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemlerin Özellikleri
Deri Ve Özellikleri
Dil Ve Özellikleri
Eklemler Ve Özellikleri
Endokrin Sistemi Ve Özellikleri
Göz Ve Özellikleri
Hormon Üreten Bezler Ve Özellikleri
Hormonal Sistem Ve Özellikleri
Hücre Ve Özellikleri
İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri
Karbonhidratlar Ve Özellikleri
Kas Çeşitleri Ve Özellikleri
Kemiklerin Yapısı Çeşitleri Oluşumları Ve Kontrolü
Kulak Ve Özellikleri
Oksijenli Solunum Ve Oksijensiz Solunum Arasındaki Farklar
Oksijenli Solunum Ve Özellikleri
Oksijensiz Solunum Ve Özellikleri
Oksitler Ve Özellikleri
Omurilik Soğanı Ve Özellikleri
Omurilik Ve Özellikleri
Proteinler Ve Özellikleri
Sinir Sistemi Nasıl Çalışır?
Sinir Sistemi Ve Özellikleri
Sinir Sisteminin Bozulması Ve Bu Bozulmaya Bağlı Ortaya Çıkan Hastalıklar
Solunum Sistemi Ve Özellikleri
Su Ve Özellikleri
Tuzlar Ve Özellikleri
Vitaminler Ve Özellikleri
Yağlar Ve Özellikleri

SOSYOLOJİ ( 22 Soru )
Sosyoloji Konusu,Alanı,Yöntemi ve Araştırma Teknikleri
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplumsal Yapı (Sosyal İlişkiler)
Toplumsal Yapı(Kültür veSosyal Kurumlar)

PSİKOLOJİ ( 83 Soru )
Akıl Sağlığı ve Savunma Mekanizmaları
Bellek-Düşünme
Organizma ve Çevre İlişkileri
Öğrenme
Ps. Yöntem Ve Araştırma Tek.
Psikolojiye Giriş
Sosyal Psikoloji
Zeka Ve Kişilik

TÜRK EDEBİYATI ( 209 Soru )
Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları
Divan Edebiyatı
Düzyazı (Nesir) Bilgisi
İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı ve İlk İslamı Türk Yapıtları
Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı
Söz ve Anlam Sanatı
Şiir (Nazım) Bilgisi
Tanzimat Edebiyatı

TARİH ( 237 Soru )
Genel Kavramlar
İlk Çağ Medeniyetleri
İslam Tarihi
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi
Osmanlı Tarihi
Tarih Biliminin Özellikleri
Tarihe Giriş

FELSEFE ( 91 Soru )
Ahlak Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Din Felsefesi
Estetik
Felsefenin Alanı
Siyaset Felsefesi
Varlık Felsefesi

İNGİLİZCE ( 409 Soru )
Deneme Sınavı 1
Deneme Sınavı 2
Deneme Sınavı 5
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
Genel Test -1
Genel Test -2
Infinitive Or Gerund
PREPOSITIONS
Present Perfect Simple & Present Perfect Continuous
Simple Past & Present Perfect
Simple Present Tense
The Tenses -Lower Intermediate
The Tenses-Intermediate
The Tenses-Upper Intermediate
Vocabulary Test-1
Vocabulary Test-2
Vocabulary Test-3
Vocaculary Test-4
Vocaculary Test-5

COĞRAFYA ( 165 Soru )
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Ekonomik Coğrafya
Harita Bilgisi
İç ve Dış Kuvvetler
İklim
Nüfus ve Yerleşme
Türkiye Coğrafyası-Ülkeler Coğrafyası

GEOMETRİ ( 87 Soru )
Açı-Kenar Bağıntıları
Açıortay ve Kenarortay
Analitik Geometri
Benzerlik
Çemberde Açı ve Uzunluk
Çemberde Açılar
Çokgenler
Dairede Uzunluk ve Alan
Dikdörtgen, Kare ve Deltoid
Doğrunun Analitik İncelemesi
Geometrik Kavramlar
Geometrik Yer
Noktanın Analitik İncelemesi
Özel Üçgenler
Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen
Piramitler, Koni ve Küre
Prizmalar
Uzay Geometri
Üçgende Alan
Üçgenler
Yamuk

BİYOLOJİ ( 291 Soru )
Besinler
Bitkilerin Yapısı ve Fizyolojisi
Biyoloji Bilimi - Canlıların Ortak Özellikleri - Bilimsel Çalışma Yöntemleri
Biyoloji Karma Test
Biyoteknoloji, Davranış ve Evrim
Canlıların Çeşitliliği
Canlıların Sınıflandırılması ve Mikroorganizmalar
Canlıların Temel Bileşenleri - Enzimler - ATP
Canlılık ve Hücre
Destek - Hareket ve Sindirim Sistemleri
Dolaşım (Taşıma) ve Bağışıklık Sistemi
Düzenleyici Sistemler ( Endokrin - Sinir )
Enerji ve Hayat (Oksijensiz - Oksijenli Solunum)
Fotosentez - Kemosentez
Hücre Biyolojisi
Hücre Bölünmeleri (Mitoz - Mayoz)
Kalıtım
Populasyon - Komünite - Ekosistem - Beslenme İlişkileri - Madde Döngüleri
Sindirim Sistemi
Solunum ve Boşaltım Sistemleri
Üreme ve Gelişme
Yönetici Moleküller - Enzimler

KİMYA ( 100 Soru )
Asit ve Baz
Atom Periyodik Tablo
Atomun Yapısı
Çözeltiler
Gazlar
Kimyasal Bağlar
Kimyasal Hesaplamalar ve Yasalar
Kimyasal Reaksiyonlarda enerji
Madde ve Özellikleri
Mol Kavramı
Reaksiyon Hızı

FİZİK ( 187 Soru )
Ağırlık Merkezi
Basınç
Basit Makineler
Dalgalar
Elektirik Akımı
Elektromagnetik Dalgalar
Elektrostatik
Enerjinin Korunumu
Hareket ve Bağıl Hareket
Isı ve Sıcaklık
Işık Teorileri
Kaldırma Kuvveti
Kinetik Enerji
Magnetizma
Moment Denge
Optik
Periyotlu Hareket
Potansiyel Enerji
Vektörler ve Kuvvetler
Yeryüzünde Hareket
Yüklü Parçacıkların Elektirik ve Magnetik Alanda Hareketleri

MATEMATİK ( 777 Soru )
Asal Sayılar ve Tam Bölenler
Bağıntı-Fonksiyon
Bölünebilme Obeb Okek
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Doğal Sayılar ve Tam Sayılar
Faktöriyeller
Grafikler
Hız Problemleri
I.Dereceden Denklemler
II.Dereceden Denklemler
İşçi,Havuz Problemleri
İşlem,Mödüler Aritmediği
Karışım Problemleri
Karma Sorular
Kesir Problemleri
Köklü İfadeler
Kümeler
Mutlak Deger
Oran Orantı
Ölçüler
Parabol
Permütasyon,Kombinasyon,Olasılık
Polinomlar
Rasyonel Sayılar
Sayı Problemleri
Sayılar ve Tam Sayılar
Sayılar-Bölme
Temel Kavramlar
Üslü ifadeler
Yaş Problemleri
Yüzde,Faiz Problemleri
 
Page Ranking Tool