İstediğiniz konunun üzerini tıklayıp okuyabilirsiniz !... (O.S.= İndirilme Sayısı)

Sınav Evi MEB Mevzuat konu anlatımı
S/N O.S. KONU ADI
1 Müdürlük Sınav Soruları-2009
2 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
3 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
4 Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
5 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları
6 Eğitim ve Öğretimde Etik
7 Yönetimde İnsan İlişkileri
8 Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri
9 Resmî yazışma kuralları
10 İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
11 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
12 Deneme Sınavı-3
13 Deneme Sınavı-2
14 Deneme Sınavı-1
15 İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
16 Müdür Yardımcılığı Sınav Soruları-2009
17 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmenliği
18 Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
19 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
20 Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
21 Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
22 Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
23 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
24 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
25 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
26 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
27 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
28 Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
29 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
30 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
31 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
32 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
33 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
34 Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Yönetim ve Organizasyon ilgili temel bilgiler
35 Devlet Memurları - Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
36 Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliği
37 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
38 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 
Page Ranking Tool