İstediğiniz Konunun Soru Sayısını Giriniz !...

Sınav Evi SOSYAL BİLİMLER deneme sınavı konu ve soru sayısı seçme
Seç Soru Sayısı SOSYAL BİLİMLER
0 Tarih Bilimi ve İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları
0 Genelgeler - Kongreler - Son Osmanlı Mebusan Meclisi
1 TBMM ve Tepkiler
0 Savaşlar ve Antlaşmalar
0 İnkılaplar
0 Dış politika - İlkeler ve Atatürk`ün kişiliği
2 Coğrafya ve Dünyamız - Harita
0 Türkiye`nin Yeryüzü Şekilleri ve İklim
1 Türkiye`nin Beşeri ve Ekonomik Özellikleri
1 Türkiye`nin Bölgeleri
0 Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası
3 Vatandaşlık Bilgileri
0 Mondros - İşgaller - Cemiyetler
0 Osmanlı Devleti`nde Kültür ve Uygarlık
1 Türklerin İlk Yurdu ve İlk Türk Devletleri
1 İslamiyetin Doğuşu ve Yayılması
1 İlk Müslüman Türk Devletleri
0 Türkiye Tarihi ve Moğollar
0 Osmanlı Devleti`nin Kuruluşu
1 İstanbul`un Fethi ve Sonrası
0 Avrupa`da Yenilikler
4 17. yy. Osmanlı Devleti
0 18. yy. Osmanlı Devleti
0 19. yy. Osmanlı Devleti
1 20. yy. Osmanlı Devleti
0 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

 
Page Ranking Tool