İstediğiniz Konunun Soru Sayısını Giriniz !...

Sınav Evi MEB Mevzuat deneme sınavı konu ve soru sayısı seçme
Seç Soru Sayısı MEB Mevzuat
15 Müdürlük Sınav Soruları-2009
0 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
0 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
0 Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
0 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları
0 Eğitim ve Öğretimde Etik
0 Yönetimde İnsan İlişkileri
0 Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri
0 Resmî yazışma kuralları
0 İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
0 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
0 Deneme Sınavı-3
0 Deneme Sınavı-2
45 Deneme Sınavı-1
17 İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
6 Müdür Yardımcılığı Sınav Soruları-2009
28 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmenliği
28 Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
28 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
4 Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
23 Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
0 Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
0 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
22 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
12 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
20 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
20 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
18 Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği
0 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
0 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
0 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
13 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
0 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
0 Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Yönetim ve Organizasyon ilgili temel bilgiler
0 Devlet Memurları - Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
0 Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliği
0 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
50 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 
Page Ranking Tool