Sınav Evi Konuya göre sorular 1-)
2-)
3-) hintlilerin dinler nasıl dır örnek verebilirmisiniz
4-)
5-) TERMAL YAZICILAR NERELERDE KULLANILIR.
6-) turkiyen'in en sevilen şehiri hangisidir?
7-) turkiyen'in baskenti neresidir
8-) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 657 sa-yılı Kanun’a göre Devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir? I- Sendika kurma II- Hediye alma III- Ticarette bulunma IV- Toplu olarak müracaat ve şikâyet etme
9-) T.C. Anayasası’na göre aşağıda verilen yüksek mahkemelerden hangisi Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini ve yüksek mahkemelerde görevli hâkim ve savcıları görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yargılama yetkisine sahiptir?
10-) asd
11-) 3x-6=15 x=? x kaçtır
12-) asagidakilerden hangisi sevet-i funun doneminin kapatilmasina neden olan sair dir?
13-) “Arabamız yavaş yavaş ilerliyordu.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
14-) “Arkadaşlarla çok güldük.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?
15-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmıştır?
16-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum bildiren zarf kullanılmıştır?
17-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk bildiren zarf kullanılmıştır?
18-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren zarf kullanılmıştır?
19-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin zarfı diğerlerinden farklıdır?
20-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?
21-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmamıştır?
22-) “Cümlede, eylemleri, varlıkları niteleyen kelimeleri (sıfatlar); durum, zaman, yer-yön, azlık-çokluk bakımından tamamlayan kelimelere zarf (belirteç) denir.” İfadesine göre aşağıdakilerin hangisinde zarf yoktur?
23-) Bir yerde fabrika kurulması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
24-) Ülkemizde çığ en çok hangi bölgemizde görülür?
25-) Bir ülkede üretilen malların başka ülkelere satılmasına ne denir?
26-) turkiyeyı kım kurtardı savaşta
27-) istiklal marşının yazarı kim
28-) Aşağıdaki ortamlardan hangisi projeksiyon sistemlerinin görüntüsünün seyredilmesi için uygundur?
29-) Projeksiyon makinelerinde ısınmaya neden olan nesne aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
30-) DLP sistemi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
31-) Projeksiyon monitörü ile projeksiyon makinesi arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?
32-) Aşağıdaki monitörlerin hangisinde ışığın yansıtılması ile görüntü elde edilir?
33-) Aşağıdaki konektörlerin hangisinden sayısal bilgi gönderilir?
34-) Plazma monitörlerde bulunan seri portun kullanım durumu hangi şıkta doğru verilmiştir?
35-) Plazma monitörlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
36-) Plazma monitörlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
37-) Plazma monitörlerdeki görüntünün kalitesi hangi özelliğine bağlıdır?
38-) Floresan lambası bozulmuş bir LCD monitörle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
39-) 1024X768 çözünürlükte en ideal görüntüyü veren yalnız 1280X1024 çözünürlüğe kadar destekleyen bir LCD monitörde aşağıdaki çözünürlüklerin hangisinde en iyi görüntü elde edilir?
40-) LCD Ekranlarda üretim hatası sonucu oluşan noktalara ne ad verilir?
41-) LCD monitörlerle ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi doğrudur?
42-) Aşağıdakilerden hangisi piksellerin ekranda diziliş yöntemlerinden değildir?
43-) CRT monitörlerde görüntünün elde edilmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.
44-) I- Elektron huzmesi maskeden geçer. II- DAC’ ta dijital bilgi analog sinyale çevrilir. III- Analog sinyalden gelen bilgiye göre elektron yoğunluğu belirlenir IV- fosfor tabakasına çarpan elektron huzmesi ekranda aydınlanmayı sağlar. V- DAC’ lardan gelen sinyal monitöre gönderilir. Yukarıdaki bilgilerin doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
45-) Aşağıda rakamlarla belirtilen portların hangisi monitör bağlantısı içindir?
46-) Yandaki şekilde hangi arabirim aracılığıyla Video sinyali aktarma işlemi gerçekleştirilebilir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi CRT monitörlerin elemanlarından değildir?
48-) CRT monitörde yeşil renk belli olmamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni olabilir?
49-) Piksel (nokta) kavramı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
50-) 17 inç monitörün cm cinsinden boyu yaklaşık ne kadardır?
51-) Yandaki şekilde verilen konnektör hangi port içindir?
52-) Monitörlerle ilgili olarak verilen kavramlardan hangisi yanlıştır?
53-) Aşağıdakilerin hangisinde ortak özne kullanılmamıştır?
54-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
55-) “Olayı öğrenince son derece kızdı.” Cümlesinde altı çizili sözcük öbeğinin belirteç olarak görevi,aşağıdakilerden hangisidir?
56-) “Dışarı”sözcüğü hangi seçenekte yer yön zarfı olarak kullanılmıştır?
57-) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sadece kendi bildiğini yapmak,başkalarını dinlememek”anlamını vermektedir?
58-) “de” bağlacı verilen cümlelerin hangisinde “başkalarına yaptığım gibi”anlamını içermemektedir?
59-) Bir usta günde 6 çift, bir kalfa ise 4 çift ayakkabı yapabiliyor. İkisi beraber 70 çift ayakkabı yaptıklarında bunlardan kaç tanesi usta tarafından yapılmıştır?
60-) “Dün gece İzmir’de ısı sıfırın altında eksi üç derece dolaylarındaydı.” Yukarıdaki cümleden hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz?
61-) 165 kişilik bir gruba en az kaç kişi daha katılırsa grup, 4’erli, 5’erli ve 9’ arlı gruplara ayrılabilir?
62-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur?
63-) Dört basamaklı 47a5 sayısı 3 ile tam olarak bölünebildiğine göre a’nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
64-) “İnmek”sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? 1.Yağmurdan duvar inmiş. 2.Çocuk,ağaçtan zorlukla indi. 3.Haberi duyunca yüreğine indi. 4.Şehre varınca otele indi.
65-) “Kara”kelimesi aşağıdakilerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?
66-) 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı arasındaki fark kaçtır?
67-) Hücrede tüm hayatsal olayların gerçekleştiği yere ne ad verilir?
68-) Bitki hücresinde yeşil renk taşıyan plastitlere ne ad verilir?
69-) Gözümüzde ışık ayarını yapan kısım hangisidir?
70-) Dilin ucu kuru olunca cisimlerin tadını alamamamızın sebebi hangisidir?
71-) Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?
72-) Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, akım şiddetine oranı neyi verir?
73-) Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreticidir?
74-) Bir iletkenin direnci ile kesiti arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
75-) Soluk borusunun başlangıç kısmına ne ad verilir?
76-) Aşırı salgılanması halinde guatr hastalığına sebep olan iç salgı bezi hangisidir?
77-) Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
78-) Monitörlerle ilgili olarak verilen kavramlardan hangisi yanlıştır?
79-) (….) SATA güç konnektörü ATX güç kaynağında bulunmaz
80-) (….) 450 W bir ATX güç kaynağı standart bir bilgisayar sistemi için yetersizdir
81-) (….) Kaydettiğiniz ayarlar bir süre sonra kayboluyor ise ve sık sık CMOS Checksum error hatası alıyorsanız, ana kartınızın üzerinde bulunan pili değiştirmeniz gerekiyor.w
82-) (….) BIOS ile on-board ses kartını pasif yapabiliriz.
83-) (….) PCIe x16 veri yolu ile birçok farklı türde kart ana karta bağlanabilir.
84-) (….) Kasa içindeki bileşenler, veri yolları aracılığı ile iletişim kurarlaro
85-) Aşağıdakilerden hangisi ATX güç kaynakları standartlarından değildir?
86-) BIOS’ta yapılan ayarlar değiştirildiğinde aşağıdaki belleklerden hangisine kaydedilir?
87-) Bir PC’nin çalışması için temel işletim sistemi olarak tanımlanan birim aşağıdakilerden hangisidir?
88-) Ekran kartı için tasarlanmış veri yolu aşağıdakilerden hangisidir?
89-) Anakartın beynini oluşturan entegre devre aşağıdakilerden hangisidir?
90-) (….) SATA güç konnektörü üzerinde -12 Volt yoktur.
91-) (….) ATX güç kaynağında 5.5 Volt elde edilebilir.A
92-) (….) ATX güç kaynaklarının çıkış güçü en az 200 W olmalıdır.
93-) (….) Harddiske bağlanan güç kablosu disket sürücüye de bağlanabilir.
94-) (….) Bazı anakartlarda dahili bir hoparlör olabilir.
95-) (….) Power switch ile güç kaynağı çalıştırılır.÷Ğğ£
96-) Hard diskte veri okuma veya yazma işlemi olduğunu hangisinden anlarız?
97-) Aşağıdaki birimlerden hangisi güç bağlantısı istemez?
98-) Aşağıdakilerden hangisi bir kasa türü değildir?
99-) Sürtünme ile oluºan elektrik türü hangisidir.
100-) (….) Bir ana kartın montajı, kullanım kılavuzu olmadan doğru olarak yapılabilir.V¡
 
Page Ranking Tool